about_title_icon

ประวัติสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ประวัติสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย เริ่มรู้จักกีฬาเทควันโดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2508 โดยคณาจารย์จากสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 6 ท่าน ได้เดินทางมาทำการสอนเทควันโดให้กับทหารสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทย ในเวลานั้น เพื่อทำการรบในสงครามเวียดนามได้แก่ที่ ตาคลี ( นครสวรรค์นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และที่สัตหีบ ท่านอาจารย์เหล่านั้นได้เปิดสอนเทควันโดให้กับประชาชนทั่วไปด้วย บางท่านได้มาทำการสอนอยู่ที่สโมสร Y.M.C.A. ราชกรีฑาสโมสร และโรงยิมหลังโรงหนังลิโด สยามสแควร์ แต่เมื่อกองทัพสหรัฐถอนตัวออกจากประเทศไทย อาจารย์ทั้งหมดก็ได้ย้ายออกไปจากประเทศไทยด้วย จนถึงปี พ.ศ. 2516 อาจารย์ ซองคิยอง จึงได้รับมอบหมายจากสมาคมเทควันโดแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ให้เดินทางมาเปิดสอนเทควันโดที่ราชกรีฑาสโมสรและในปี พ.ศ. 2519 ได้เปิดสำนักขึ้นอาจารย์ซองได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรยังสถาบันหลายแห่ง เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นต้น

ขณะนั้นมีผู้ฝึกวิชาเทควันโดรวมกัน ประมาณ 5,000 คน ในปี พ.ศ. 2521 จึงได้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวเทควันโดขึ้น ซึ่งสมาชิกได้มีมติเลือกคุณสรยุทธ์ ปัทมินทรวิภาส เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก สมาคม ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2528 และเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์เทควันโดโลก สหพันธ์เทควันโดเอเชีย สหพันธ์เทควันโดอาเซียน และเป็นสมาคมภายใต้การรับรองของ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้สร้างเกียรติประวัติให้แก่กีฬาเทควันโดไทยเป็นอย่างมาก เช่น ในกีฬาโอลิปิกเกมส์ สามารถสร้างเหรียญประวัติศาสตร์แก่วงการเทควันโดไทย เหรียญทองแดงจากเยาวภา บูรพลชัย และเหรียญเงินจาก บุตรี เผือดผ่อง ล่าสุดเหรียญทองแรกของประวัติศาสตร์ไทยในกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ จาก วรวงษ์ พงษ์พานิช และในกีฬาระดับโลกอีกมากมาย

การบริหารงานของสมาคมฯ เป็นไปตามความโปร่งใส บริหารงานอย่างมืออาชีพ ยิ่งได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานควบคุม เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จากการที่มีผลงานต่อเนื่อง กกท. ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้สมาคมฯ สำหรับฝึกซ้อม ทั้งมีความสะดวกและทันสมัย เป็นเอกเทศ 

รายนามนายกสมาคมส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวเทควันโด

1.  คุณสรยุทธ์   

ปัทมินทรวิภาส   

พ.ศ.  2521 – 2522

2.  พ.ท.กุศล      

อิศรางกูร  ณ  อยุธยา

พ.ศ.  2523 – 2526

3.  คุณอาณัฐชัย   

รัตตกุล  

พ.ศ.  2527 – 2528

 

รายนามนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

1.  คุณอาณัฐชัย 

รัตตกุล  

พ.ศ.  2528 – 2529

2.  คุณมัลลิกา

ขัมพานนท์ 

พ.ศ.  2530 – 2535

3.  พล.ต.อ.ชุมพล

อัตถศาสตร์

พ.ศ.  2536 – 2543

4.  คุณธวัชชัย

สัจจกุล  

พ.ศ.  2544 – 2547

5.  ดร.ณัฐ

อิทรปาณ  

พ.ศ.  2548 - 2549

6.  ผศ.พิมล

ศรีวิกรม์  

พ.ศ.  2550 - ปัจจุบัน

 

ประวัติความเป็นมาของเทควันโด

มีการค้นพบประวัติการฝึกฝนวิชาเทควันโดของชาวเกาหลีมานานนับพันปีแล้ว ซึ่งหลังจากที่ประเทศเกาหลีได้รับการประกาศเอกราช เป็นอิสรภาพจากการปกครองของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจารย์ ซอง คุก ดี แห่งสำนัก Teakyondo สาธิตศิลปะป้องกันตัว เทควันโดขึ้นต่อหน้าประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ฯพณฯ นาย Syngman Rhee ในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ ซอง คุก ดี ท่านได้แสดงให้เห็นความแตกต่างของวิชาศิลปะการต่อสู้แบบเทควันโด จากคาราเต้ ของญี่ปุ่น อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของ การจุดประกายวิชานี้ ขึ้นมาให้สาธารณชนได้รับรู้ 

ค.ศ.1950-1953 หลังสงครามเกาหลี เทควันโดได้รับความ นิยมเป็นอย่างมาก ได้มีการเปิดโรงฝึก เทควันโดไปทั่วประเทศมีการฝึกผู้ฝึกสอนและส่งผู้เชี่ยวชาญ ครูฝึกสอนวิชาเทควันโด 2000 คนไปเผยแพร่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกและมี การเสนอให้วิชาเทควันโด เป็นศิลปะป้องกันตัวประจำชาติเกาหลี ในปี ค.ศ.1971 ตามมาด้วยการก่อตั้งศูนย์เทควันโดแห่งชาติ Kukkiwon ที่กรุงโซลเพื่อเป็นศูนย์กลาง การสร้างรูปแบบการต่อสู้เทควันโด (Pattern) , การฝึก,การแข่งขัน,การบริหาร และการเผยแพร่ วิชาเทควันโดตราบจนปัจจุบัน

28 พฤษภาคม 1973 มีการก่อตั้งสหพันธ์เทควันโดสากล (The World Taekwondo Federation หรือ WTF) เพื่อดูแลประเทศ สมาชิกกว่า 108 ประเทศ และปีเดียวกันนี้เอง ก็ได้การเริ่มแข่งขันชิงแชมป์เทควันโดระดับโลกขึ้นและได้จัดแข่งเป็นประจำทุก 2 ปีตลอดมา

เมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 50 ประเทศ แต่ในปัจจุบันมีถึงกว่า 195 ประเทศ ประธานสหพันธ์คนแรก นาย Un Yong Kim เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบรรจุกีฬาเทควันโด ไว้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ในปี ค.ศ.1974 และกีฬาโอลิมปิกครั้งแรก ปี 2000 ที่ประเทศออสเตรเลีย