contact_title_icon

ติดต่อสมาคม

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด) 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

โทร. 02-369-1518

โทรสาร 02-319-3869

อีเมล์ info@taekwondothai.com, tkdthailand@yahoo.com