news_icon

รายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อรับสิทธิ์ในการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน 2nd Asian Cadet Poomsae Championships

วันที่ 29 มีนาคม 2017 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak