program_title_icon

ชิงแชมป์ประเทศไทย

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 G-12 04/04/2020 - 07/04/2020 เทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา
การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรูกิ และ พุมเซ่ 19/10/2018 - 21/10/2018 แฟชั่นไอซ์แลน
การแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรูกิ และ พุมเซ่ 13/10/2017 - 15/10/2017 ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 01/04/2016 - 06/04/2016 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 รุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่ 10/10/2014 - 12/10/2014 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
GH Bank เทควันโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 02/04/2014 - 06/04/2014 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 รุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่ 11/10/2013 - 13/10/2013 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
GH Bank เทควันโดยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 04/04/2013 - 08/04/2013 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์