program_title_icon

การอบรม

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3 05/09/2018 - 07/09/2018 วังยางรีสอร์ท จ.นครนายก
อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3 15/08/2018 - 17/08/2018 โรงแรมวัฒนาปาร์ค จังหวัดตรัง
อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3 11/07/2018 - 13/07/2018 โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3 13/06/2018 - 15/06/2018 โรงแรมอินเตอร์ชลบุรี จ.ชลบุรี
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 25/09/2017 - 29/09/2017 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดอุตรดิษถ์ 11/09/2017 - 15/09/2017 โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิษถ์
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดขอนแก่น 04/09/2017 - 08/09/2017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น