program_title_icon

ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 รุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่ 10/10/2014 - 12/10/2014 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 รุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่ 11/10/2013 - 13/10/2013 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 รุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเคียวรูกิและพุมเซ่ 02/11/2012 - 04/11/2012 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 รุ่นประชาชนทั่วไปประเภทเคียวรูกิ พุมเซ่และเทควันโดแด๊นซ์ 02/09/2011 - 04/09/2011 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 รุ่นประชาชนทั่วไป เคียวรูกิ พุมเซ่ และเทควันโดแดนซ์ 08/10/2010 - 10/10/2010 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549 11/03/2006 - 12/03/2006 เดอะมอลล์นคราชสรีมา