program_title_icon

ระดับชาติ

program_list_iconรายการแข่งขัน program_calendar_iconวันที่ program_location_iconสถานที่จัดการแข่งขัน
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 25/09/2017 - 29/09/2017 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดอุตรดิษถ์ 11/09/2017 - 15/09/2017 โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิษถ์
โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค จังหวัดขอนแก่น 04/09/2017 - 08/09/2017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น